Co warto wiedzieć na temat badania jakości powietrza?

Co warto wiedzieć na temat badania jakości powietrza?

Powietrze jest nam niezbędne do życia. Nie zawsze jednak zastanawiamy się nad tym, jaka jest jego jakość. Tymczasem, od jakości powietrza, którym oddychamy, zależy bardzo wiele. Różnego rodzaju zanieczyszczenia mogą negatywnie wpływać na stan naszego zdrowia oraz samopoczucia psychofizycznego. Dobrze byłoby więc zdawać sobie sprawę z tego, w jaki sposób ocenia się jakość powietrza.

Po co badana jest jakość powietrza?

Badanie jakości powietrza jest niezbędne, aby móc określić, czy jest ono wolne od groźnych zanieczyszczeń, czy też nie. Niestety, we współczesnym świecie ciężko mówić o powietrzu całkowicie wolnym od zanieczyszczeń. Dlatego też, w badaniu jakości powietrza raczej ocenia się ich poziom. Badanie ma na celu ocenę tego, czy różnego rodzaju zanieczyszczenia nie przekraczają ogólnie przyjętych norm. Warto zaznaczyć, że szczególnie duży problem mają duże i prężnie rozwijające się miasta. Tam bowiem, bardzo często przekraczane są dopuszczalne normy. Dzięki ocenie jakości powietrza możliwe staje się więc informowanie mieszkańców o jego stanie. Osoby chore, starsze, a także dzieci, powinny unikać wychodzenia na zewnątrz, gdy zanieczyszczenie powietrza jest duże. Warto więc sprawdzać, jaki jest stan powietrza każdego dnia. Jeżeli normy zostaną przekroczone, najlepiej nie wietrzyć pomieszczeń, bo przyniesie to skutek odwrotny od zamierzonego.

Kto zajmuje się badaniem jakości powietrza i jak ono przebiega?

Wśród podmiotów odpowiedzialnych za ocenę jakości powietrza należy wyróżnić Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Stacje, które znajdują się na wyposażeniu tego ośrodka, pozwalają na precyzyjną ocenę jego jakości. Warto zaznaczyć, że sposób w jaki badane jest powietrze oceniany jest przez Polskie Centrum Akredytacji. Powietrze badane jest przy pomocy różnego rodzaju metod. Ocenia się je poprzez badania automatyczne, pomiary manualne ciągłe oraz cykliczne. Najczęściej badana jest w powietrzu obecność takich pyłów jak PM10 oraz PM2.5. Aby badanie powietrza można było uznać za wiarygodne, pomiary muszą być dokonywane i oceniane regularnie. Jakość powietrza może stosunkowo szybko ulegać pogorszeniu. W dość krótkim czasie może się jednak poprawiać. Warto zdawać sobie sprawę, że na stan powietrza mają wpływ nie tylko spaliny samochodowe czy dymy unoszące się z kominów. Warunki atmosferyczne także mogą bowiem wpływać na to, jak szybko zanieczyszcza się powietrze. Z reguły największy problem ze słabej jakości powietrzem mamy zimą, a najmniejszy latem.